Aktivizační služby (Kašperské Hory)


  • Tel.: 732 250 018, 731 669 951
 
Dům s pečovatelskou službou, Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory, 341 92

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE
Další informace o Sociálně aktivizačních službách pro seniory a osoby se zdravotním pojištěním naleznete (zde)

Organizace:


Zařízení: