Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko


  • Tel.: 731 619 845, 732 250 873
 
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Bc. Petra Kámenová - vedoucí projektu

Způsob poskytování: Fakultativní služby:

Ozdravný pobyt dětí z Běloruska navazuje na setkání Adoptivních rodičů s dětmi v ČR.

Adopce na dálku v Bělorusku

Charita podporuje projektem Adopce na dálku vzdělání, mimoškolní aktivity dětí z nejslabších sociálních rodin v jižním Bělorusku. Ozdravný pobyt dětí z Běloruska navazuje na setkání Adoptivních rodičů s dětmi v ČR.

Adopce na dálku v Zimbabwe

Od 1. října 2009 nový projekt Adopce dětí ze Zimbabwe. Většina dětí jsou sirotci a pomoc je zaměřena výhradně na financování zdravotní péči a studia.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Bc. Petra Kámenová - vedoucí projektu Tat'jana Anatoljevna Šeráková - asistentka projektu
 
 

Tříkrálová sbírka

Aktuální výtěžek
112 375 686 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Napište nám!

DotazNenašli jste na webu potřebné informace?
Máte pro nás vzkaz?

Napište nám!