Tomáš Navrátil

  • Tel.: 554 611 366, 606 771 040
  • klub.zvidalek211/211seznam.cz
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek

Organizace:


Seznam zařízení:

NZDM Zvídálek - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Zvídálek - vedoucí zařízení