Petra Kuderová, DiS.

  • Tel.: 731 646 956
  • petra.kuderova716/716rk.hk.caritas.cz
  • vedoucí denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Organizace:


Seznam zařízení:

Stacionář sv. Františka - vedoucí denního stacionáře

Seznam služeb: