Bc. Kamila SLEZÁKOVÁ, DiS.

  • Tel.: 734 435 386

Organizace:


Seznam zařízení:

Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín - vedoucí služby, sociální pracovnice

Seznam služeb:

Denní služby seniorům v zařízení poskytovatele - vedoucí služby, sociální pracovnice