Bc. Helena Ryklová

  • Tel.: 733 108 816
  • helena.ryklova358/358stodulky.charita.cz
  • ředitel,statutární zástupce,pracovník sociálních služeb,koordinátor Tříkrálové sbírky

Organizace:


Seznam služeb:

Charitní šatník Velká Ohrada - pracovník sociálních služeb Pomoc rodinám - pracovník sociálních služeb Setkávání pečujících - ředitel Půjčovna kompenzačních pomůcek - ředitel