Ing. Dana Hejhalová

  • Tel.: 604 259 951
  • koordinátor Tříkrálové sbírky, ekonomické záležitosti

Organizace: