Bc. Balounová Linda

  • Tel.: 376 340 113
  • linda.balounova443/443klatovy.charita.cz
  • sociální pracovnice

Organizace:


Seznam zařízení:

Domov pokojného stáří Naší Paní - sociální pracovnice

Seznam služeb:

Domov pokojného stáří Naší Paní - sociální pracovnice