Zdravotní a sociální služby - středisko Benešov

Dukelská 2192, Benešov, 256 01 Datová schránka: tb37y2u Vedoucí zařízení: Mgr. Iva Doubková - vedoucí Charitního šatníku a Občanské poradny Vlašim, Martina Svitáková - vrchní sestra domácí zdravotní péče, Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních sociálních služeb
  • Tel.: 731 730 964, 733 676 737, 739 580 363
 

Hlavním cílem FCh Vlašim je pomoc potřebným bez rozdílů. Pomáháme zájmem o člověka, komunitu i společnost; poskytováním sociálních, zdravotních a charitních služeb; zaměstnáváním lidí, kteří chtějí pracovat s lidmi. Naše činnost spočívá v individuálním přístupu a respektu ke klientovi, jeho potřebám, názorům, zvyklostem atd., v poskytování podpory. Snažíme se naše klienty co nejvíce aktivizovat a vést k zodpovědnosti: nabízet, vysvětlovat, ale nerozhodovat za ně.

Farní charita Vlašim

Seznam lidí:

Mgr. Iva Doubková - vedoucí Charitního šatníku a Občanské poradny Vlašim Marie Vajsarová - ekonom Martina Svitáková - vrchní sestra domácí zdravotní péče Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních sociálních služeb Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka

Seznam služeb: