Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Studenec 370, Studenec, 512 33 Vedoucí zařízení: Hedvika Jiranová - vedoucí zařízení
  • Tel.: 481 596 267, 731 598 847
  • heda.jiranova343/343mybox.cz
 
Farní charita Studenec u Horek

Seznam lidí:

Hedvika Jiranová - vedoucí zařízení Romana Hrubá - technický/provozní pracovník

Seznam služeb: