Nízkoprahový klub Exit

Na Jihu 553, Jičín, 506 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí
  • Tel.: 731 646 979, 731 604 657
 
Oblastní charita Jičín

Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Mgr. Marie Pražáková, DiS. - vedoucí Bc. Veronika Čechová - zástupkyně vedoucí NZDM/pracovnice v sociálních službách Bc. Pavlína Pokorná - sociální pracovnice Ondřej Klůz - pracovník v sociálních službách

Seznam služeb: