Litvínovsko - služby sociální prevence a poradenství

Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42 Vedoucí zařízení: Bc. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení, vedoucí sociálních služeb a projektů
  • Tel.: 775 713 304
 

 

Komunitní centrum Janov

 

KcJ_Snapseed

Organizační struktura Komunitního centra Janov: zde

Projekt:

Logo%20OPZ%20barevné
REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ

Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Janov

Projekt:

REALIZACE PREVENTIVNÍCH SLUŽEB CHARITY V LITVÍNOVĚ 2

Hlavním cílem projektu je realizace těchto sociálních služeb: Terénní programy, Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace v Komunitním centru Janov

Projekt:

PREVENTIVNÍ PROGRAMY V RODINNÉM CENTRU PETRKLÍČ

Projekt je zaměřen na poskytování služeb rodinám s dětmi, navštěvujícím Rodinné centrum Petrklíč, za účelem prevence sociálního vyloučení způsobeného déletrvající sociální izolací.

 

Oblastní charita Most

Seznam lidí:

Bc. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení, vedoucí sociálních služeb a projektů Eva Němečková - pracovník v sociálních službách Andrea Lukešová - pracovník v sociálních službách Iveta Lereková - pracovník v sociálních službách Monika Čížková - pracovník v sociálních službách Siposová Ivana, DiS. - sociální pracovník Bc. Andrea Horvátová, DiS. - sociální pracovník Mgr. Kateřina Bartková - specialistka PR a koordinátorka projektů Martina Bartková, DiS. - vedoucí pedagog a sociální pracovník, vedoucí projektů Renáta Smoláková - pedagog Bc. Roman Koutný - vedoucí sociální pracovník Jan Horváth - pracovník v sociálních službách Jana Helebrantová, DiS. - sociální pracovník Jana Štiková, DiS. - vedoucí sociální pracovník Michaela Lonská, DiS. - sociální pracovník Jana Kohoutová - pracovník v sociálních službách Petra Šímová - pracovník v sociálních službách Tereza Vaňásková - pracovník v sociálních službách Pavlína Rosenkranzová - pracovník v sociálních službách Věra Komínková - asistent pedagoga

Seznam služeb: