Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova

U Mostku 472/5, Hradec Králové, 503 41 Vedoucí zařízení: Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy
  • Tel.: 495 218 934, 777 736 011
 
Oblastní charita Hradec Králové

Seznam lidí:

Dana Pechová - vedoucí Domu Matky Terezy Kardašová Lenka, Mgr. - sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu Zbyněk Oubrecht, Mgr. - terénní pracovník Domu Matky Terezy Veronika Škodová, Bc. - vedoucí sociální pracovnice pro Denní centrum a Noclehárnu Gabriela Pakostová - pracovnice pro Sociální šatník Jiří Janeček, Bc. - sociální pracovník pro Sociální rehabilitaci Milena Altmannová, DiS - vedoucí sociální pracovnice pro Azylový dům Lukáš Syrovátka - provozní koordinátor Domu Matky Terezy Macl Petr, Bc. - terénní pracovník Domu Matky Terezy Tereza Marcaníková - pracovnice pro Kreativní dílnu

Seznam služeb: