Dům Charitní pečovatelské služby, Občanské poradny a Půjčovny pomůcek

Valová 290/9, Zábřeh, 789 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí zařízení, Mgr. Monika Hanušová, DiS. - vedoucí zařízení
  • Tel.: 588 881 790, 583 412 589
 

V budově se nachází služby Charitní pečovatelské služby, Občanské poradny a Půjčovny kompenzačních, zdravotních a rehabilitačních pomůcek. Nachází se severně od charitního domu sv. Barbory a je přístupná ze Zahradní ulice nebo z ulice Valová.

Charita Zábřeh

Seznam lidí:

Mgr. Ludmila Ryšavá - vedoucí zařízení Veronika Ondráčková, DiS. - pracovník sociálních služeb Mgr. Monika Hanušová, DiS. - vedoucí zařízení Mgr. Barbora Sedláčková - pracovník sociálních služeb Miloslava Kolegarová, DiS. - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb: