Duhové Atrium

Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí střediska Duhové Atrium
  • Tel.: 731 598 874
 

Poskytujeme služby pro lidi bez domova: nízkoprahové denní centrum, terénní programy, noclehárnu pro muže a sociální rehabilitaci.

Oblastní charita Kutná Hora

Seznam lidí:

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí střediska Duhové Atrium Nikola Svátková - pracovník sociálních služeb Martin Jelínek - pracovník nízkoprahového denního centra Jaroslav Dvořáček - pracovník sociálních služeb Martin Kunášek - pracovník noclehárny Lukáš Fiedler - pracovník nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova Jana Faltýnová - pracovník v soc. službách, pečovatelka, řidička Vlasta Pešková - pracovník v soc. službách, pečovatelka, pedikérka Zdeněk Šturma - pracovník sociálních služeb Bc. Jaroslav Dolejší - pracovník noclehárny

Seznam služeb: