Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

Měchurova 317/16, KLATOVY, 339 01 Vedoucí zařízení: Blažková Martina, DiS. - vedoucí zařízení
  • Tel.: 376 323 210, 731 433 085
  • dmd914/914klatovy.charita.cz
 
Oblastní charita Klatovy

Seznam lidí:

Bc. Dvořáková Marta, DiS. - sociální pracovnice Blažková Martina, DiS. - vedoucí zařízení

Seznam služeb: