Charitní dům sv. Barbory

Žižkova 15, Zábřeh, 789 01 Vedoucí zařízení: Jana Koberová, DiS. - vedoucí zařízení, Petra Mašková - vedoucí zařízení, Antonín Sutorý - Vedoucí Oázy - centra denních služeb, Mgr. Tomáš Orehek, DiS. - Koordinátor dobrovolnického centra
  • Tel.: 583 412 587
 
Charita Zábřeh

Seznam lidí:

Bc. Jiří Karger - ředitel Marie Jašková - zdravotnický pracovník Jana Koberová, DiS. - vedoucí zařízení Ing. Jana Skalická - pracovník sociálních služeb Petra Mašková - vedoucí zařízení Mgr. Marta Rýznarová, DiS. - Fyzioterapeut Mgr. Marta Třísková, DiS. - Koordinátorka pro domácí hospic Bc. Aneta Švubová, DiS. - pracovník sociálních služeb Antonín Sutorý - Vedoucí Oázy - centra denních služeb Helena Rothová - zdravotnický pracovník Marie Václavská - zdravotnický pracovník Bc. Ludmila Nováková - zdravotnický pracovník Zdenka Hrubá, DiS. - pracovník sociálních služeb Ing. Martin Damborský - administrativní pracovník Miluše Kobzová - administrativní pracovník Bc. Vít Kolčava - ekonomický pracovník Ing. Tereza Domluvilová - ekonomický pracovník Anna Drlíková - ekonomický pracovník Ludmila Leharová - ekonomický pracovník Tomáš Hampl - technický/provozní pracovník Mgr. Tomáš Orehek, DiS. - Koordinátor dobrovolnického centra

Seznam služeb: