AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

L. Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca

Seznam lidí:

Mgr. Marie Pořízová - vedoucí Střediska sv. Dona Bosca Olga Straňáková, DiS. - pracovnice v sociálních službách Veronika Škarková - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb: