Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko

Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01 Kanovnická 18, České Budějovice

Seznam lidí:

Tat'jana Anatoljevna Šeráková - asistentka projektu Mgr. Jana Valhová - vedoucí projektu

Seznam služeb: