O charitěCharita Česká republika

 
Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.
 

Důležité dokumenty a právní postavení

Charita Česká republika je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb. Jejím zřizovatelem je Česká biskupská konference.

Evidence u MK ČR: 8/1-00-702/1999

Kontakt na Sekretariát Charity ČR

Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1

sekretariat@charita.cz

tel.: 296 243 330
fax: 296 243 333

IČO: 70100969
DIČ: CZ 70100969

Kontakty na jednotlivá oddělení: