Jak postupovat při účasti v tzv. Milostivém létě II

Co je třeba udělat?

  • Zmapovat svou dluhovou situaci – vedená exekuční řízení.
    Můžete využít využít službu České pošty nebo obecního úřadu CzechPoint – Výpis z Centrální evidence exekucí (administrativní poplatek za výpis činí 50 Kč/strana).
  • Zhodnotit exekuční řízení – u oprávněného subjektu (veřejnoprávní dluh) zjistit výši dluhu a výši nesplacené jistiny (schopnost úhrady).
  • Při splnění podmínek účasti kontaktovat exekutorský úřad pověřený vedením exekuce.
    K orientaci v exekutorském úřadu můžete využít první trojčíslí ve spisové značce – XXX EX 123/2021 (najdete ji v exekučním příkazu) – a porovnat jej se seznamem exekutorů na EKCR.CZ.
  • Písemně (stačí e-mailem) kontaktovat příslušný exekutorský úřad s informací, že máte zájem využít tzv. milostivého léta dle § 1 odst. 3 písm. a) zákona o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a žádáte o sdělení výše jistiny u specifikovaného exekučního řízení. Můžete požádat o formu odpovědi, včetně e-mailu a SMS.
  • Po obdržení odpovědi, v každém případě po 1. září 2022, pošlete zbývající částku jistiny a částku 1 815 Kč na exekutorem sdělený nebo vám již známý bankovní účet. V případě, že jste nebyli s exekutorem v kontaktu před poukázáním platby, měli byste svůj záměr sdělit spolu s platbou, viz předchozí bod.
  • Po uhrazení dané částky exekutor vydá rozhodnutí, ve kterém vás osvobodí od placení zbývajících částek připadajících na příslušenství, a exekuci zastaví. Takto by měl exekutor učinit bez zbytečného odkladu.

kruh