Co musíte splnit při účasti v tzv. Milostivém létě II

Kdo může využít Milostivé léto?

 • dlužník musí být fyzická osoba (tedy netýká se právnických osob)
 • dlužník nesmí být v insolvenci (tedy netýká se dluhů, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení, nevztahuje se ani na majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení – trestný čin, výživné apod.
 • exekuce musí být vedena soudním exekutorem
 • exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021
 • věřitel musí být veřejnoprávní subjekt (zapojení soukromých subjektů je dobrovolné)

kruh

Příklady dluhů, na které se Milostivé léto vztahuje:

 • dlužné nájemné v obecních bytech
 • poplatky obci za svoz odpadu nebo například poplatky ze psů
 • poplatky za energie u státních subjektů (např. ČEZ)
 • koncesionářské poplatky u ČT a ČRo
 • dluh na zdravotním pojištění u některých pojišťoven
 • regulační poplatky ve státních nemocnicích a zdravotnických zařízeních
 • neuhrazené poplatky za prodloužení studia na veřejné vysoké škole
 • pokuty za jízdu načerno v prostředcích MHD

kruh