Co by vás mohlo zajímat o tzv. Milostivém létě

 • S prvním zářím letošního roku se znovu otevře šance některým dlužníkům, aby se v následujících třech měsících zbavili v rámci akce Milostivé léto II svých dluhů. Koho přesně se tato „dluhová amnestie“ týká?

  Dluhová amnestie se týká dluhu u veřejnoprávních věřitelů (např: zdravotních pojišťoven, dopravních podniků, města…), které jsou vymáhány v soudní exekucí nařízené před 28. 10. 2021.    
 • Kdo naopak Milostivé léto využít nemůže?

  Milostivé léto se nevztahuje na daňové exekuce vymáhané např: zdravotní pojišťovnou, Českým telekomunikačním úřadem nebo Finančním úřadem. Ty poznáte tak, že je nevymáhá soudní exekutor. Dále se nevztahuje na dluhy u soukromých věřitelů, jako jsou banky, nebankovní společnosti, mobilní operátoři a další soukromé subjekty. Také se bohužel nedá uplatnit na exekuční řízení nařízená po 28. 10. 2021. Milostivého léta nemohou využít ani lidé v insolvenci.
 • Co byste poradil lidem, kteří si nejsou jisti, zda se na jejich exekuce Milostivé léto vztahuje?

  Pokud si dlužník není jistý, kdo je oprávněným (zda jde o veřejnoprávní subjekt), může kontaktovat exekutora, který po něm dluh vymáhá. Exekutor by mu měl sdělit, kdo je oprávněným a také to, jaká je výše jistiny. Informace o věřiteli lze zjistit také v Centrální evidenci exekucí online nebo na kontaktních místech Czech Point.      
 • Institutu Milostivého léta II bude možno využít od 1. září do 30. listopadu 2022, tedy zhruba za dva týdny. Mohou lidé, kteří se chtějí zbavit svých dluhů udělat něco předem? Nějak se na to připravit?

  Již teď mohou dlužníci začít zjišťovat, kdo je jejich věřitel (zda jde o veřejnoprávní subjekt) a jaká je výše jistiny. K tomu mohou využít Centrální evidenci exekucí (CEE) nebo nahlédnout do spisu na příslušném soudě.  
 • Existuje nějaké řešení pro lidi, na jejichž exekuce se sice Milostivé léto vztahuje, ale nemají v danou chvíli dostatek peněz na splacení jistiny a administrativního poplatku exekutorovi?

  V tuto chvíli mi není známa žádná organizace nebo soukromý dárce, který by přispíval nebo daroval na umoření jistiny v rámci Milostivého léta II.

  Pozn.: Během minulého Milostivého léta vypisovaly některé dobročinné organizace sbírky na pomoc lidem, kteří nebyli schopni splatit  jistinu nebo administrativní poplatek, a do pomoci se zapojovaly dobrovolně i některé soukromé subjekty. Je možné, že nekteré neziskovky a firmy budou svou podporu opakovat i letos. Pomoc zodpovědným dlužníkům nabízí například Arcidiecézní charita Praha.  Na dotazy odpovídal Mgr. Jan Hornych, sociální pracovník z Občanské poradny Kutná Hora.

kruh