Co přinesly změny Zákona o hmotné nouzi?

Studie Charity Česká republika a EAPN ČR (Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení) k systému pomoci v hmotné nouzi.

Rodiny v tísni

Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR
průzkum agentury IBRS pro ČBK, jaro 2017