Jak vám může pomoci sociální pracovník?

Letáček A5 (pro barevnou tiskárnu)

Jak vám může pomoci sociální pracovník? (tisková data)

Letáček A5 (tisková data s ořezovými značkami)

Informační dvojlist

Informační dvojlist o činnosti Charity Česká republika slouží jako příloha výroční zprávy – zahrnuje základní přehled charitních služeb a činností.

Co přinesly změny Zákona o hmotné nouzi?

Studie Charity Česká republika a EAPN ČR (Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení) k systému pomoci v hmotné nouzi.

Rodiny v tísni

Finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi v ČR
průzkum agentury IBRS pro ČBK, jaro 2017

Odstraňme dluhové pasti!

Doporučení Charity Česká republika v otázce dluhové problematiky

Newsletter - duben 2017

Newsletter - leden 2017

Vnímání stáří a péče o blízké

Průzkumu provedený společností ppm factum research pro Charitu Česká republika v létě 2016.