Zpráva Caritas CARES 2017

Národní zpráva za Českou republiku o stavu chudoby zejména mladých lidí.

Zpráva Caritas CARES 2015

Národní zpráva za Českou republiku, poprvé z názvem Caritas Cares.

Evropa 2020: Stínová zpráva 2014

Národní zpráva za Českou republiku: Doporučení Charity ČR k hodnocení Strategie EU 2020 v polovině jejího období. Připomínky a návrhy k roční analýze růstu, k doporučením EU pro Českou republiku a k politice ČR v sociální oblasti.