Adresář

ZOOM

Tel.: 732 449 204
Sadová 604, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Mgr. Dominika Jonáková - vedoucí ZOOMu
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Služba ZOOM je určena osobám se zkušeností s duševním onemocněním, především těm, jež naplňují projevy psychóz, neuróz, poruch osobnosti a poruch nálad. A zároveň nachází v tíživé životní situaci. Služba je poskytována lidem od 18 let věku. Terénní forma je poskytována ve Frýdku-Místku a v okruhu 10 km od něj.

Seznam lidí

Mgr. Dominika Jonáková - vedoucí ZOOMu
Mgr. Marcela Fabiánová - sociální pracovník
Bc. Marie Vysloužilová - sociální pracovník