Adresář

Výdejna Samaritán

Tel.: 605 876 183, 733 741 816
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, 377 01
Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci
Fakultativní služby: NE

Služba poskytuje potravinovou, hygienickou a materiální pomoc osobám, které se ocitly v materiální nouzi a nejsou schopni ji v danou chvíli řešit vlastními silami. Dále také osobám bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení a osobám v akutní nouzi.

Seznam lidí

Bc. Růženka Tomanová - sociální pracovnice
Bc. Iveta Soukaná - sociální pracovnice