Adresář

Terénní programy oblastní charity

Tel.: 731 598 874, 733 755 970
Cihlářská 17, Trebišovská 611, Tylova 494/34, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník, vedoucí služby Terénní programy oblastní charity
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním terénních programů je oslovit klienty, kteří potřebují pomoc, ale sami jí nevyhledávají nebo k ní nemají přístup a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Služba je poskytována na území Kutné Hory a okolí.

Komu pomáháme

 • osobám bez přístřeší
 • osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách
 • osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • etnickým menšinám

Nabídka služeb:

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí): kontaktování klienta, prohlubování vztahu, zprostředkování základních informací, rozhovory o běžných věcech odehrávajících se ve společenském prostředí (o dění ve městě, státě…) klient tak získává povědomí o společenském uspořádání a dění. Dále hovory o vztahových a osobních věcech klienta – prostřednictvím takto směrovaných hovorů klient získává lepší orientaci ve vztazích.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - např. vyřizování osobních a dalších dokladů, listin, pomoc při řešení pohledávek a závazků,  pomoc při vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, evidence na Úřadu práce, pomoc s vyřizováním důchodů, zprostředkování kontaktu se sociálním odborem města aj.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - vyhledání a zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky, podpůrné rozhovory o rodinných vztazích, zprostředkování kontaktu s duchovními společenstvími aj. Dále pomoc a podpora při zajištění návazných sociálních služeb (zprostředkování hygieny, ošacení, potravinová pomoc), hledání ubytování, podpora a pomoc při hledání zaměstnání aj.
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod - hovory na témata závislostí a boje s nimi, informace o službách pro osoby se závislostmi, příprava osoby na vstup do služeb pro osoby se závislostí, hovory o zdravotních rizicích spojených s pobytem na ulici, hovory a řešení zdravotního stavu (informace o očkování, lékařské péči, užívání léků, zlepšení životosprávy), zprostředkování či poskytnutí materiální pomoci (deky, vitamíny, potraviny) – dle možností, mimořádně aj.
 • Základní sociální poradenství

  Všechny uvedené činnosti jsou poskytovány zdarma.

Místo a čas poskytování sociální služby Terénní programy oblastní charity:

Provozní doba Střediska Atrium  
Pondělí - čtvrtek 8.00 – 11.30; 13.00 – 15.00 
Pátek  8.00 – 11.30 

Provozní doba Střediska Racek (Rozšíření místa poskytování služby na adresu Tylova 494, 28401 Kutná Hora od 1.4.2021)

 
Pondělí - čtvrtek 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 
Pátek 8.00 – 12.00

Místo poskytované služby:

Otevřená scéna (přímo na ulici) na území města Kutné Hory a okolí.

Seznam lidí

Mgr. Slávka Kunášková - vedoucí Střediska Atrium, sociální pracovník, vedoucí služby Terénní programy oblastní charity
Mgr. Jan Hornych - sociální pracovník