Adresář

Terénní program pro osoby bez domova

Tel.: 731 604 457
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, 370 01
Vedoucí služby: Bc. Ingrid Dulawová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby:

základní krizová intervence, poskytování materiální a potravinové výpomoci, dluhové poradenství, poskytnutí zdravotního materiálu


Služba Terénní program vyhledává osoby, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně vyloučené, případně se nacházejí v krizové životní situaci. Tato služba je poskytována v místech, kde se uživatelé aktuálně zdržují. Poskytujeme služby ženám i mužům od 18ti let. Služba je poskytována zdarma.

Působnost

  • na území města České Budějovice a v SO ORP České Budějovice

Provozní doba

  • ve všední dny od 7:00 do 16:00 hodin

Způsob uzavření smlouvy

  • Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána ústní formou.

Seznam lidí

Roman Kouba - pracovník v sociálních službách
Bc. Klára Wasserbauerová - pracovnice v sociálních službách
Zuzana Spálenková - pracovnice v sociálních službách