Adresář

Stacionář Úsměv Třebíč

Tel.: 568 851 088, 734 369 976
Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Svozová služba - uživatelům je nabízena možnost využívání svozové služby z domava do zařízení a zpět. Průběh a časy svozové služby jsou předem domluveny s uživatelem služby.

Stacionář Úsměv je denním zařízením poskytujícím své služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením starším 15ti let, kteří mají zájem setkávat se s přáíteli, rozvíjet své dovednosti, znalosti a chtějí se začlenit do společnosti.

Seznam lidí

Bc. Lenka Kertészová, DiS. - sociální pracovnice - koordinátorka odborné praxe, provozu, webcarol
Mgr. Lucie Bublanová - sociální pracovnice - koordinátorka individuálního plánování, webcarol, pracovnice individuál. terap
Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Mgr. Jana Mušková - koordinátorka projektu stacionář Úsměv
Hana Fialová - pracovnice v sociálních službách - výtvarná dílna
Eva Halámková - pracovnice v sociálních službách - cvičné vaření
Lenka Kracíková - pracovnice v sociálních službách - smaltová dílna
Jaroslav Kršek - pracovník v sociálních službáh - dřevodílna
Jana Mrhová - pracovnice v sociálních službách - individuální terapie
Bc. Pavlína Nováčková - pracovnice v sociálních službách - individuální terapie
Josef Ondráček - pracovník v sociálních službách -řemeslná dílna
Kateřina Fišerová - pracovnice úklidu a údržby
Pavel Kacetl - pracovník úklidu a údržby
Miloš Saturka - pracovník úklidu a údržby