Adresář

Sociální rehabilitace

Tel.: 739 547 620
Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Boráková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí