Adresář

Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice

Tel.: 731 604 507, 731 604 506
Kostelní 128, Kaplice, 382 41
Vedoucí služby: Štěpánka Faflová - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:
  • Výlety organizované pro uživatele
  • Náhrada za využití PC a internetu
  • Náhrada za použití tiskárny a kopírky

Sociální rehabilitace Tolerance

Zdravotní postižení je trvalý stav, který člověka znevýhodňuje nebo určitým způsobem omezuje. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením na Kaplicku pomáhají překonávat těmto osobám tyto obtíže.

 

Organizace

Seznam lidí

Štěpánka Faflová - Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Ing. et Bc. Jiří Brožík - Sociální pracovník
Alena Sejková - Pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
Iveta Sůvová - Pracovnice v sociálních službách SR Tolerance
Mgr. Ivana Žáčková - Ředitelka organizace