Adresář

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v RC Kopretina

Tel.: 327 323 327, 733 741 171
Kostelní náměstí 186, Čáslav, 286 01
Vedoucí služby: Bc. Terezie Tichá, DiS. - vedoucí RC Kopretina, pracovník v sociálních službách
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Rodinném centru Kopretina

Poslání služby:

Posláním služby je podpora fungujících i dysfunkčních rodin s dětmi v jejich nezastupitelné roli; podpora rodin s dětmi s jakýmkoliv handicapem (zdravotním i sociálním); podpora rodin s dětmi v pěstounské péči.

Komu pomáháme?

 • rodinám s dětmi
 • dětem a mladým lidem od 6 do 26 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy
 • osobám v krizi
 • osobám se zdravotním postižením, s chronickým onemocněním

Co nabízíme?

 • základní sociální poradenství
 • pracovně výchovná činnost s dětmi - pomoc před nástupem do mateřské nebo základní školy
 • pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora ve vedení domácnosti, při výchově dětí – nácvik rodičovského chování a dalších praktických návyků nezbytných ke správnému fungování rodiny. Nabízíme také kurzy, besedy, konzultace s psychologem a dalšími odborníky
 • praktické činnosti s dětmi, volnočasové aktivity
 • doprovázení dětí do školy, školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity
 • podpora rodičů, případně doprovázení , při jednání na úřadech, ve školských zařízeních a dalších institucích
 • vzdělávání pro pěstouny

Otevírací doba:

Ambulantní forma pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00
Terénní forma (na základě telefonické individuální dohody) pondělí - pátek

12:00 - 17:00

Seznam lidí

Bc. Terezie Tichá, DiS. - vedoucí RC Kopretina, pracovník v sociálních službách
Kamila Černá - pracovník v sociálních službách
Dana Hamsová - pracovník v sociálních službách
Ing. Monika Vítková - pracovník v sociálních službách