Adresář

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při Středisku Racek

Tel.: 734 823 998
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání služby

Posláním služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě tíživé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Komu pomáháme?

  • rodinám s dětmi v tíživé sociální situaci, tak aby pečující osoba dokázala vytvořit bezpečné prostředí pro děti

Co nabízíme?

  • pomoc při podpoře a nácviku rodičovského chování - péče o domácnost, úklid, vaření, denní režim dítěte
  • podpora při komunikaci jednotlivých členů rodiny
  • podpora při jednání se školou, úřady, lékaři apod.
  • pomoc s vedením hospodaření domácnosti (domluvení splátkového kalendáře, oslovení nadace apod.)
  • pomoc při hledání nabídek pronájmu bytů
  • pomoc s finanční situací rodiny

Otevírací doba:

Ambulantní forma pro neobjednané
pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
středa 8:00 - 12:00
Ambulantní forma pro objednané
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
pátek 8:00 - 12:00

 

Terénní forma dle předchozí domluvy
pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
pátek 8:00 - 12:00

Všechny služby poskytujeme bezplatně.

 

Seznam lidí

Pavlína Zahradníková, DiS. - sociální pracovník