Adresář

SASanka - Vysoké Veselí

Tel.: 733 741 051
adresa viz níže, Jičín, 506 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Mrázková - vedoucí Centra SASanka
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Podrobné informace zde

Centrum SASanka
K.H.Borovského 99, Vysoké Veselí

Ambulatní hodiny:
K.H.Borovského 99, Vysoké Veselí
vstup z levé strany budovy základní školy

PONDĚLÍ     9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
STŘEDA        9:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Konzultace v jiné dny nebo časy v ambulanci vždy po předchozí domluvě s pracovnicemi

Práce v terénu:
PONDĚLÍ - PÁTEK vždy po předchozí domluvě

Seznam lidí

Mgr. Jana Mrázková - vedoucí Centra SASanka
Michaela Cvejnová, Dis. - sociální pracovnice
Mgr. Jana Hloušková - sociální pracovnice