Adresář

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Tel.: 731 598 960
Trebišovská 611, Kutná Hora, 284 01
Vedoucí služby: Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík)
Fakultativní služby: NE

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Půjčovna pomáhá osobám, které se na přechodnou nebo delší dobu dostaly do nepříznivé životní situace v důsledku úrazu, operace, nemoci nebo vysokého věku. Lidem po úrazech a operacích pomůcky pomáhají překlenout období rekonvalescence a usnadňují návrat do běžného života. Lidé nemocní a mnozí senioři díky pomůckám mohou dál zůstat ve svém domácím prostředí, v kruhu rodiny. Pomůcky usnadňují život osobám s hadicapem i jejich blízkým, kteří o ně pečují.

Možnost zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek nabízíme uživatelům svých služeb, případně také ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

Co Vám nabízíme?

  • polohovací lůžka s antidekubitní matrací
  • mechanické invalidní vozíky
  • WC židle
  • chodítka
  • sedačky na vanu
  • nástavce na WC
  • francouzské hole apod.

Otevírací doba:

pondělí - pátek dle telefonické domluvy

V případě potřeby zajistíme dovoz a při vrácení následně i odvoz pomůcky. Cena za dopravu je stanovena v "Přehledu úhrad za zapůjčené pomůcky".

Poskytujeme bezplatné poradenství ohledně sociálních dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením.

Přehled úhrad za vypůjčené pomůcky 2022.

Přehled úhrad za vypůjčené pomůcky 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam lidí

Miroslava Tomíšková - vedoucí zařízení