Adresář

Právní poradna

Tel.: 558 993 587
ulice Lidická 1272 (za hotelem Steelhouse), Třinec, Třinec, 739 61
Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

zprostředkování služby „právní poradenství“ a objednání termínu návštěvy právní poradny, toto je poskytováno Advokátní kanceláří Czudek, Sikora a partneři, s.r.o. (sídlo kanceláře náměstí Míru 551, 739 61 Třinec).

Organizace

Seznam lidí

Ing. Monika Byrtusová - ředitelka Charity Třinec
Josef Kubaczka - skladník, údržbář