Adresář

Poradna paliativní a hospicové péče

Tel.: 603 831 064
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 547 01
Vedoucí služby: Linda Nováková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Poradna paliativní a hospicové péče poskytuje pomoc onkologicky nemocným, jejich rodinám a lidem o ně pečující v domácím prostředí. Pomáhá se zajištěním potřebných podnímek k péči o pacienta. Poskytuje jim potřebné informace jak správně o pacienty pečovat, zprostředkovává zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek, spolupráci se specializovanými zdravotníky - Domácí hospicové péče Oblastní charity Náchod a psychologickou a duchovní pomoc - stránky služby.

Seznam lidí

Linda Nováková - vedoucí