Adresář

Poradenské centrum Litoměřice

Tel.: 416 733 487
Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01
Vedoucí služby: Mgr. Veronika Vlasáková - sociální pracovnice
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Poradenské centrum Litoměřice je zařízením Diecézní charity Litoměřice a poskytuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Poradna poskytuje služby ambulantně, formou osobní konzultace. Terénní forma je zájemcům o službu či uživatelům poskytována, jestliže se nemohou ze závažných důvodů do poradny dostavit.

Více informací o službě se dozvíte zde

Seznam lidí

Bc. Marie Benešová - sociální pracovnice
Mgr. Veronika Vlasáková - sociální pracovnice