Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 703 855 499
Resselovo náměstí 80, Chrudim, 537 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Mgr. et Ing. Lucie Drbalová - sociální pracovnice
Iveta Urválková - koordinátorka směn
Mgr. Kateřina Hýsková - sociální pracovnice