Adresář

Pečovatelská služba

Tel.: 318 635 050, 739 659 917
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením
Způsob poskytování:
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pečovatelskou službu poskytujeme dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí.

Naše služba spočívá v pomoci při zvládání běžných úkonů:

  • péče o vlastní osobu – pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, při přesunu na lůžko nebo na vozík
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – zajištění kompletní osobní hygieny
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, zajištění stravy odpovídající věku a potřebám dietního stravování
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, zajištění běžného i velkého nákupu, praní a žehlení osobního i ložního prádla
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů

Tato služba je zaregistrována od 17.9.2009.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Alena Melicharová - Vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby