Adresář

Pečovatelská služba- středisko Lipov

Tel.: 776 689 469
č. p. 71, Lipov, 696 72
Vedoucí služby: Bc. Veronika Sedlářová - Vedoucí CHPS, Hana Sabotová - Koordinátorka střediska Lipov
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Bc. Veronika Sedlářová - Vedoucí CHPS
Hana Sabotová - Koordinátorka střediska Lipov