Adresář

Paprsek naděje-Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč

Tel.: 568 420 200, 776 274 311
Gen. Sochora 705/3, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Poskytuje sociální služby lidem se závažným duševním onemocněním v okrese Třebíč.

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Mgr. Jindřiška Šmejkalová - koordinátorka Paprsku naděje, sociální pracovnice
Ivana Hrabánková, DiS. - sociální pracovnice
Šárka Tomanová, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Lenka Všetečková - sociální pracovnice
Alena Jandová - pracovnice v sociálních službách
Radka Kašpárková - pracovnice v sociálních službách
Soňa Netrdová, DiS. - pracovnice v sociálních službách
Kristina Šidlová - pracovnice v sociálních službách