Adresář

Osobní asistenční služba

Tel.: 573 378 296, 605 478 445
6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Vedoucí služby: Irena Svačinová - Vedoucí Osobní asistenční služby
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

.

Seznam lidí

Irena Svačinová - Vedoucí Osobní asistenční služby
Mgr. Lenka Žůrková, MPP - sociální pracovník
Bc. Angela Mikšánková, DiS. - sociální pracovník