Adresář

Osobní asistence

Tel.: 703 855 499
Resselovo náměstí 80, Chrudim, 537 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Seznam lidí

Mgr. et Ing. Lucie Drbalová - sociální pracovnice
Iveta Urválková - koordinátorka směn
Mgr. Kateřina Hýsková - sociálni pracovnice