Adresář

Osobní asistence

Tel.: 739 245 989
Purgešova 1399, Hranice, 753 01
Vedoucí služby: Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Lucie Reková - sociální pracovník
Miroslava Těšíková - osobní asistentka
Pavlína Cáhlíková - osobní asistentka DPČ
Jitka Těšíková - osobní asistentka DPČ
Ľubica Greňová - osobní asistentka
Irena Stuchlíková - osobní asistentka
Lenka Čihalová - osobní asistentka
Eva Kuličková - osobní asistentka
Jana Jakubcová - osobní asistentka
Alena Pavelková - vedoucí Osobní asistence
Jarmila Vacková - osobní asistentka
Jitka Šnejdrlová - osobní asistentka
Eliška Cíchová - osobní asistentka
Karolína Tomková - osobní asistentka-DPČ
Eva Nováková - osobní asistentka-MD
Petra Rušarová - osobní asistentka