Adresář

Osobní asistence Slavičín

Tel.: 734 435 242, 571 112 201
Komenského 115, Slavičín, 763 21
Vedoucí služby: Magda Zůbková - vedoucí,koordinátor Tříkrálové sbírky
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, oběti obchodu s lidmi
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Jana Smílková - Sociální pracovník
Magda Zůbková - vedoucí,koordinátor Tříkrálové sbírky
Magda Zůbková - vedoucí,koordinátor Tříkrálové sbírky
Ing. Jaroslav Luka - pastorační asistent a vedoucí centra sociální pomoci
Alena Šerá - osobní asistentka
Helena Halbrštátová - osobní asistentka
Zdeňka Šenkeříková - Osobní asistentka