Adresář

Osobní asistence (OA)

Tel.: 387 718 295, 731 604 411
Žižkova tř. 309/12, České Budějovice, 370 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

dohled nad dítětem či dospělým, dohled nad uživatelem po telefonu (kontrola situace telefonem), doprava uživatele vozem osobní asistence (po městě i mimo město)

 


Osobní asistence je poskytována v přirozeném, domácím prostředí nebo např. při cestě do školy, do práce, za zábavou, k lékaři, na úřad apod. Hlavním cílem je pomoc uživateli v činnostech, které nezvládne sám, aby mohl zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí.

Osobní asistenci mohou využít osoby od 3 let věku se zdravotním, tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním či kombinovaným postižením, dále osoby s chronickým či duševním onemocněním a senioři (lidé s poruchou autistického spektra, s DMO, trpící demencí, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí, po mozkové příhodě, nebo senioři se sníženou soběstačností, kteří již potřebují pomoc druhé osoby apod.)

Poskytované činnosti

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nacvičování dovedností a schopností
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

Doplňkové (fakultativní) činnosti

  • dohled nad dítětem či dospělým
  • dohled nad uživatelem po telefonu (kontrola situace telefonem)
  • doprava uživatele vozem osobní asistence (po městě i mimo město)

Dostupnost služby

Osobní asistenci je poskytována od 6:00 do 22:00 hodin denně (PO - NE), včetně svátků. V individuálním případě možnost noční služby. Cena za služby vychází z platné vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.

Územní dosah

České Budějovice a přilehlé obce

Způsob uzavření smlouvy

 

 

 

 

Seznam lidí

Zuzana Plecerová - vedoucí Osobní asistence
Mgr. Hana Janečková - sociální pracovnice