Adresář

Odborné sociální poradenství

Tel.: 735 713 786
Přemysla Otakara II. 2476, Uherský Brod, 688 01
Cílové skupiny: senioři, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE